Uppvärmningsalternativ


När man talar om olika uppvärmningsalternativ är det ofrånkomligt att också nämna vilka fördelar i rena termer av pengar och besparingar de innebär.Det klokaste är att starta från grunden och tänka på hur man kan minska värmebehovet i din fastighet. Innan man börjar tänka i termer av att installera ett helt uppvärmningssystem så gäller det noga väga fördelar mot nackdelar. På Energimyndighetens hemsida finns bra idéer. Man bör tänka båda kostnadseffektivt samtidigt som värnar för miljön.

Hur ser huset ut?

Innan du gör valet av värmesystem måste du var helt på det klara med hur ditt hus ser ut. Några grundläggande frågor är:

  • Hur ser dimensionerna ut?
  • Vilket material är huset byggt av
  • Hur gammalt är huset?

Val av uppvärmning

Givet att du vet förutsättningarna för din fastighet kan du börja se över uppvärmningsalternativen. Om huset är äldre och exempelvis har skorsten är det rimligt att man ser över möjligheterna till biobränsle. I fallet ett gammalt hus är det både miljövänligare och mer ekonomiskt eftersom huset kommer ventileras. Det är aldrig fel att testa en braskamin. Inte nog med att alternativet skapar en mysig och varm stämning; vedeldning är faktiskt koldioxidneutralt biobränsle.Ett annat alternativ är fjärrvärme. En fjärrvärmecentral fördelar varmvatten längs rörledningar och med hjälp av en värmeväxlare avges både värme och varmvatten. Den största fördelen är att underhållet inte är jobbigt. Infrastrukturen är inte speciellt omfattande. Även om man är beroende av en enda energileverantör är det enkelt att återgå till ett tidigare värmesystem såsom el- eller oljepanna.En så kallad värmepump tar med sig bergvärme från djupa skikt ned till 100 meter. Det finns också värmepumpsanordningar som hämtar jordvärme så långt ned som 400 meter. Systemet är relativt lättskött och effektiv medan det i längden är ekonomiskt fördelaktigt. Både berg- och jordvärme har en hög förstagångskostnad. Dessutom krävs i regel komplement i form av en elkassett.

Ett miljövänligt alternativ

Ett alternativ som är mycket vanligt i Sverige idag är pellets. Lösningen är mycket ekonomisk samtidigt som det är ytterst miljövänligt. Pelletsbrännare kan användas till alternativa uppvärmningsformer såsom el och olja. Alternativet är smidigare än vedeldning och motverkar fukt. Nackdelarna är främst att underhållet är omfattande.