Ta en titt på ventilationen


Att ha en god ventilation är inte bara bra för husets hälsa utan även alla som bor i det. Bristande ventilation kan leda till en rad negativa konsekvenser som ökad sjukdomsrisk och förvärring av redan existerande problem. Att ta sig tiden att kolla sin ventilation regelbundet kan därför väldigt viktigt.Luftcirkulationen är det viktiga i en byggnad och det är ventilationens jobb att se till att luften rör sig mellan rummen, ta in ny, frisk luft och leda ut gammal luft. När ventilationen inte gör sitt jobb korrekt kan man med jämna mellanrum behöva vädra genom att öppna fönster. Och medan det tekniskt sett fungerar är det ingen bra lösning i det långa loppet. Speciellt inte under vinterhalvåret då man också förlorar en hel del värme när man vädrar.Luften vi andas ut innehåller en stor andel fukt och kan inte ventilationen forsla bort denna luft hänger mer och mer fukt kvar inomhus. Och fuktig luft som står stilla inomhus kan ge upphov till både mögelbildning och röta. Men som om inte det vore nog hjälper fukten även till att cirkulera skadliga ämnen i luften och dålig lukt känns mer när luften är fuktig.När man designar ett hus och dess ventilation söker man att skapa ett undertryck. Detta gör att luften mer eller mindre dras genom huset genom till- och frånluftsventiner. I äldre byggnader handlar det ofta om självdrag men moderna ventilationssystem inkluderar ofta mekanisk styrd ventilation av ett eller annat slag.De följande tecken på bristande ventilation bör man vara uppmärksam på:

  • Luft som känns instängd och tung.
  • Allergibesvär och rinnande näsor och ögon.
  • Kondens på fönstrens insida (speciellt under vintern).
  • Imman på badrumsspegeln sitter kvar längre än halvtimme efter en dusch.
  • Familjemedlemmar upplever dålig sömn ofta.

När en eller flera av dessa symptom upplevs är det nog dags att ta kontakt med en fackman som får komma dit och undersöka situationen.