Stambyte i bostadsrättsföreningens fastighet


Som boende i en bostadsrättsförening så är det mycket möjligt att du kommer att få vara med om ett stambyte i den fastighet du bor. Det görs inte allt för ofta men är fastigheten av äldre karaktär och det inte är gjort ett stambyte så kan du kallt räkna med att detta måste göras. Det är föreningen som fattar de beslut som tas angående detta byte och i de flesta fall så går det relativt smärtfritt till.Alla hyresgäster kanske inte är inblandad i själva arbetet med att byta stammar, men alla blir berörda då stammarna ska bytas ut. Det finns olika sätt och metoder att byta dessa stammar och det allra första som behöver göras är att fatta ett beslut i bostadsrättsföreningen. Här finns mycket bra information för den förening som planerar att göra ett stambyte. Det gäller att planera detta noga för att det ska gå så smidigt som möjligt.Varför ett stambyte bör göras är för att dessa kan ställa till stora problem med stopp i avlopp och alla stammar har en viss livslängd och bör efter ett visst antal år bytas ut för att minimera riskerna för olika haveri. Nu pratar vi om mellan 30 upp till 60 år så för många så kanske man är med om ett stambyte under sin livstid. Dessutom så kommer fastigheternas värde att öka vilket är till fördel för de som äger den. Många väljer att passa på att renovera sin badrum i samband med att ett stambyte görs och höjer på sätt också värdet på sitt egna boende.