Snygga till trädgården


Varje hus förtjänar en vacker trädgård. Men det är inget som händer bara av sig själv, utan kräver tid och energi. Både små och stora ingrepp kan behöva göras för att få ett bra resultat och här tipsar vi kortfattat om åtgärder man kan behöva tackla.

Rensa ogräs

Att rensa ogräs är ett ständigt pågående arbete i trädgården. Och medan det är skillnad på ogräs och ogräs finns det flera allmänna tips man kan dra nytta av:

  • ogräsets rötter släpper lättare när marken är fuktig.
  • luckra regelbundet i rabatten så hinner inte ogräset växa ordentligt.
  • täckväv och täckbark förhindrar oönskat att växa på naken jord.
  • satsa på bra redskap för att göra jobbet mer effektivt.

Fälla döda träd

Ett dött träd är sällan speciellt vackert i trädgården. Att fälla och ta bort ett träd kan variera mycket i arbetsbörda beroende på hur stort trädet är. Ett litet träd kan man ganska enkelt hantera själv. Men större träd kan vara bättre att överlåta till en expert. Stubben som blir kvar kan man antingen låta stå kvar eller få den avlägsnad.

Beskär buskarna

Har man prydnadsbuskar i trädgården måste dessa beskäras emellanåt för att inte bli risiga. De kommer dessutom bli mindre benägna att bära blommor och barken tappar ofta sin vackra lyster om man inte beskär dem. Detta är en aktivitet man bäst gör när vintern håller på att lämna över till vår.

Inramningar av olika slag

En annan sak man kan göra för att snygga till i trädgården är att rama in saker och ting. Rabatter och gånger är som mest effektfullt att göra det med. Och som bonus blir det ofta enklare att hålla snyggt framöver också.