Översyn av husets yttre


Så här på våren så gäller det att kolla upp sitt hus och dess yttre detaljer. Det är inte bara trädgården som behöver tittas över utan även en översyn av husets yttre kan vara nödvändigt. Efter vinterns snö och kyla så gäller det att kolla upp så att huset klarat sig. Det kan vara takpannor som kanske behöver bytas ut. Hängrännor och stuprör behöver kollas upp så det rinner fritt från och genom dessa.

Ta för vana att när all snö är borta göra en lista på saker som behöver tittas på. Pricka av den listan allt eftersom. Om ni upptäcker saker som behöver göras så åtgärda dessa omgående. Det kanske behöver bytas fasadsiffror då de gamla har gjort sitt. Allt för att få en snygg fasad och alla kan se vilket gatunummer som huset står på. Det kan tyckas vara små detaljer ibland som behöver åtgärda men är så viktiga för husets utseende i slutändan.

Avsätt ett par helger då ni gemensamt går igenom huset och saker som behöver ställas tillrätta innan sommaren. Då semestern kommer så är det skönt att veta att huset är i det skick ni önskar och kan njuta av er ledighet. Om ni inte åker iväg på semester så kan ni självklart fixa med saker som kanske inte har hunnits med tidigare. Som husägare så finns det alltid saker som kan åtgärdas. Även små årgärder kan vara av betydelse för ett hus.