När du vill byta lägenhet och flytta till annat område


Lägenhetsbyte är ett fenomen som blir alltmer populärt bland det svenska folket. Det är en handling där hyresgäster kan byta hyreskontrakt sinsemellan.

Ett smart sätt att undgå bostadskriser. Dock måste bytet alltid vara godkänt av alla hyresvärdar. Dessutom kan lägenhetsbyten endast ske när hyresgästerna kan ge beaktansvärda skäl. Det innebär att hyresgästerna måste uppge en anledning som exempelvis ändrande förhållanden när det gäller hyra eller familjeförhållanden som gör det nödvändigt att byta lägenhet. Det kan även handla om nya jobbmöjligheter som kräver en flytt till en annan stad.

Viktigt att tänka på

Utöver det viktiga i att ha ett beaktansvärt skäl så finns det andra viktiga saker att hålla koll på vid lägenhetsbyte. Främst så handlar det om att göra det på ett säkert sätt. Se alltid till att gå igenom den lagliga processen vid ett lägenhetsbyte så att inte du eller din hyresvärd hamnar i knipa. Dessutom är det väldigt viktigt att din hyresvärd går med på lägenhetsbytet samt att hyresvärden för den andra lägenhet också gör det. Gör gärna lite efterforskning innan du inleder processen.

Kolla här för ett exempel på en hemsida som erbjuder en trygg och smärtfri process i lägenhetsbytet.