Kanske ett sedumtak är det ni ska ha på er fastighet


Är du intresserad av ett sedumtak, utforska mer här. Ett sedumtak eller grönt tak har återigen blivit ett populärt alternativ vid takläggning. Ett grönt tak passar in i många miljöer och olika hustyper. Taket är vackert och underlaget skyddar väl mot väder och vind och inte minst UV-strålning.

Positiva effekter på miljön med grönt tak

Med ett grönt tak (sedumtak) som isolerar mot både kyla och värme kan du spara energi och pengar. Genom minskad användning av energi för att värma huset minskar du utsläpp och påverkan på miljön. Inomhusmiljön blir dessutom jämnare och mer behaglig.

Luften i vår omgivning blir renare

Med växter på taket så bidrar du dessutom till en renare luft genom att växterna tar hand om att olika luftföroreningar. Våra insekter och fåglar får också bättre livsbetingelser, så att de kan överleva i naturen där de behövs.

Estetiskt och ekonomiskt värde

Med ett grönt tak får du ett vackert hus som tilltalar många människor. Samtidigt som vi människor mår bra av en vacker bostadsmiljön ökar även värdet på din fastighet. Taket kräver minimalt med underhåll och har dessutom mycket lång hållbarhet, ett tak för flera generationer fram i tiden.