Håll tjuven borta med godkända lås


Tjuven blir allt modernare i sitt tillvägagångssätt att göra inbrott, och därför behöver vi alltid vara ett steg före. När inbrottet har skett är det redan för sent.

Vårt hem är vår borg. När ett inbrott har skett känner vi oss otrygga och det blir inte bättre om försäkringsbolaget sänker ersättningen för att du inte har gjort det du kunde för att förhindra det. Få inbrott blir uppklarade och dina ovärderliga släktklenoder förblir spårlöst borta. Det finns några tips på vad du kan göra för att minimera chansen att du ska drabbas.

Samtliga fönster, altandörrar och ytterdörrar ska ha godkända lås. Ett nytt lås är ingen garanti att det godkänns av ditt försäkringsbolag. Låsexperter vet vilka som idag är godkända i din hem- och villaförsäkring, och det går idag självklart att få den informationen på nätet.

Ett vanligt dörrlås är ofta en av dessa tre låstyper – cylinderlås, tvåfunktionslås eller tillhållarlås. Cylinderlås är vanligast och har en vred på insidan som kan stängas eller öppnas. Tillhållarlås, det som även kan kallas polislås, är ofta sjutillhållarlås eller niotillhållarlås, det vill säga så många piggar nyckeln har. Ofta används den som extralås ovanför cylinderlåset. Den har ingen vred utan måste låsas med nyckel från båda sidor av dörren. Sedan finns också det mindre vanliga tvåfunktionslåset, som föredras av försäkringsbolag. Det viktiga är ändå inte vilket lås man har utan vilken klassning den har. Ett godkänt lås måste vara minst klass 3.

Det börjar bli mer vanligt med elektroniska lås, speciellt för att komma in i flerbostadshus. De öppnas med koder, kort eller små magnetplattor. Idag är koder inte tillräckligt säkra för att godkännas som lås på ytterdörren till ditt hem. På framfart är också lås man låser upp med mobiltelefonen. Kolla dock att ditt försäkringsbolag godkänner det. Försäkringsbolagen är ännu inte eniga om deras säkerhet.