Fukt i ditt hus


Fuktskador är några av de vanligaste problemen för villaägare och kan orsaka allt från dålig lukt till allvarliga skador på bärande delar av huskonstruktionen. Det finns även tecken på att detta kan leda till irriterade luftvägar på de som bor i huset och bland annat orsaka sömnsvårigheter.fuktproblem_548451544Vad detta problem bottnar i är att vatten i en form eller annan, antingen flytande eller i form av vattenånga, fastnar någonstans i huset istället för att föras ut i marken eller luften. Vatten i sig är inte problemet, men när det kommer i kontakt med organiska material kan en hel del ogynnsamma situationer uppstå.Vilka problem som kan uppstå beror till stor del på årstiden, men det finns även delar av huset som är mer utsatt än andra oavsett årstid. Detta är anledningen till varför man kan hitta speciella metoder för att fixa till exempel källaren. Tittar man dock på årstiderna är de värsta sommaren och vintern. Man kan likna dessa vi andra mer bekanta fenomen, sommaren blir som utsidan av ett glas med en kall dryck i och vintern är som insidan av en bilruta när det är kallt ute. Det är alltid fuktig luft som når kallare delar och då övergår till vätskefasen. Detta är inte årstidernas fel utan bara den relativa temperaturskillnaden mellan inom- och utomhusluften.När fuktbelastningen på olika delar av huset blir för stor så skapas fuktskador. Dessa blir också en perfekt grogrund för mikrobiella skador och är varför mögel är så vanligt att stöta på vid fuktskador. Mögel påverkar dessutom inte bara huset utan kan även ha en märkbar effekt på de som bor där. Om fukt är kvar tillräckligt länge kan det börja bryta ned organiskt material och orsakar då vad vi vanligtvis brukar kalla för rötskador. Även en liten fuktskada kan med tiden bli ett stort problem. Några varningssignaler man bör vara medveten om är:

  • dålig lukt
  • formförändringar på material
  • synlig fukt
  • missfärgningar