Ett bra inomhusklimat


Överallt där vi befinner oss inomhus så är det viktigt med ett bra inomhusklimat. Oavsett om det är en arbetsplats eller bostad så är det viktigt att se till att sommartid så är det svalt och skönt och på vintern varmt och ombonat. Även lufttillförsel är viktigt och det gäller att se till så allt fungerar som det ska med ventilationer som sköter om detta.Bor man i en bostadsrättsförening så är det föreningens uppgift att se till så till- och frånluft fungerar som det ska och att ventilationen till och från lägenheterna gör det den ska. Det gäller att få den hjälp man behöver från duktiga leverantörer av ventilation. Många gånger så kan det vara nödvändigt att byta ut allt då tidens tand satt sina spår i det ventilationssystem som sattes in då fastigheten byggdes.Det är viktigt med ett bra inomhusklimat då man oftast vistas inomhus. Främst bostäder kan vara viktigt att det är bra ventilation som gör att vi mår bättre som människor. Årlig genomgång av hur allt fungerar ska finnas och det finns regler och bestämmelser hur ventilation ska vara i bostäder som är viktiga att följa. Det finns saker som du själv kan göra för att förbättra ditt inomhusklimat.Samtidigt som vi är olika så upplever vi vårt klimat i våra bostäder olika. Det är enkelt att skaffa sig en bra termometer och mäta vilken temperatur som är i olika rum. Lägg dock inte mätare vid ett fönster utan håll dig minst en meter från ytterväggar. Det finns även produkter som mäter luftfuktighet och liknande för att se hur det står till i din bostad.