Bli aktiv i bostadsrättföreningen


Du är en viktig del för att din förening ska fungera. Minimikravet brukar vara att du deltar på möten och röstar när det ska göras förändringar, du behöver endast vara tillgänglig de få gånger per år som föreningen träffas. Men du kan göra mer och skapa förändring i grannskapet genom att ta en mer aktiv roll. 

Bli invald

Det är medlemmarna i föreningen som bestämmer vilka som ska sitta i styrelsen. De flesta är bara glad om någon annan vill axla ansvaret, det kan stundvis vara tungt och krävande att vara en del av styrelsen. Men här får du klara möjligheter att lägga fram dina idéer och få gehör som kan leda till realisering av dina planer. Styrseln brukar vara fast men om någon vill lämna sitt uppdrag eller flyttar kan du anmäla dig själv som frivillig.

Ställ krav

Du kan också ställa krav på föreningen. Många bostadsrättsföreningar har äldre hus med eftersatt underhåll, det är dyrt att renovera och många drar sig till dagen då det uppstår verkligen problem och inte bara estetiska såna. Alla föreningar borde ha en detaljerad underhållsplan att förhålla sig till, dessa kan man beställa hos byggkonsulter runt om i Sverige, exempelvis ACC Byggkonsulter. En sådan plan skriver utförligt vad som behöver bytas, renoveras och när. Det kan också innehålla rekommendationer vad ni kan göra för att förbättra standarden samt vilka saker som är obligatoriska såsom OVK. Har föreningen ingen är det dags att skaffa en. Om de har den kan du be om en kopia och se om de följer planen och vad som står näst på tur att fixas. Om du kan hänvisa till underhållsplanen, eller avsaknaden av en, har du starka argument för att få igenom en större renovering eller ett underhåll.