Att bo i en bostadsrätt


En bostadsrätt har likheter både med hyresrätter och villor men är inte riktigt som den ena eller den andra. Här tittar vi närmare på vad det betyder att bo i en bostadsrätt och vad man bör veta om detta boende.Ett vanligt missförstånd kring bostadsrätter är att man köper en lägenhet från någon som ägaren den. Vad man köper är just rätten att bo där. Man köper alltså så kallade nyttjanderätten av lägenheten från den som tidigare hade den. Men bostadsrättsföreningen måste också godkänna köparen innan denne får göra köpet.Lägenheterna i en byggnad ägs av bostadsrättsförening och varje bostadsrättsinnehavare äger i sin tur en del av föreningen. Medan en villa räknas som fast egendom är en bostadsrätt en lös egendom, rent juridiskt sett.Ansvaret över olika delar av byggnaden är uppdelat mellan bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättsföreningen. I överlag kan man säga att allt som är synligt i en lägenhet är innehavarens ansvar medan resten faller under föreningens ansvar. Om föreningen exempelvis tar beslut att renovera fasaden på byggnaden förhandlar de då med företag som utföra detta arbete men kan även ta in en annan aktör som överser arbetet. Medan bostadsrättsföreningar anställer fastighetsskötare har de inte fast personal för att hantera allt som kan behöva renoveras i en byggnad.Bostadsrättsinnehavaren har i sin tur ansvaret att underhålla sin lägenhet. Detta inkluderar som sagt i grova drag allt som är synligt i lägenheten. Allt som dock hamnar. Till skillnad från en hyresrätt har en bostadsrättsinnehavaren rätten att renovera sin lägenheten, men större förändringar kan man fortfarande behöva godkännande från styrelser för att få genomföra. Vill man inte längre bo kvar i en hyresrätt har man en viss uppsägningstid då det är hyresvärdens som måste annonsera om att lägenheten är ledig. En bostadsrättsinnehavare kan dock sälja sin bostadsrätt när som helst då det är dennes ansvar att hitta en köpare.