Dagsarkiv:


När du vill byta lägenhet och flytta till annat område

Lägenhetsbyte är ett fenomen som blir alltmer populärt bland det svenska folket. Det är en handling där hyresgäster kan byta hyreskontrakt sinsemellan. Ett smart sätt att undgå bostadskriser. Dock måste bytet alltid vara godkänt av alla hyresvärdar. Dessutom kan lägenhetsbyten endast ske när hyresgästerna kan ge beaktansvärda skäl. Det innebär […]